Fyziklani2020 33. ročník

Tým

Po zaškrtnutí této možnosti budete zařazeni do nejvyšší kategorie (s nejstaršími účastníky) bez ohledu na ročníky členů vašeho týmu. Tato kategorie je také jediná, která je součástí programu MŠMT Excelence SŠ.
Pište v mezinárodním formátu začínajícím "+".

Učitel/doprovod

Nejprve zkuste najít osobu v naší databázi podle e-mailu.

1. člen

Osoba

Nejprve zkuste najít osobu v naší databázi podle e-mailu.

2. člen

Osoba

Nejprve zkuste najít osobu v naší databázi podle e-mailu.

3. člen

Osoba

Nejprve zkuste najít osobu v naší databázi podle e-mailu.

4. člen

Osoba

Nejprve zkuste najít osobu v naší databázi podle e-mailu.

5. člen

Osoba

Nejprve zkuste najít osobu v naší databázi podle e-mailu.
Text souhlasu